De Oudejaars Crossloop Vorden en zwembad In de Dennen gaan wederom een lijstverbinding aan voor Rabo ClubSupport. Dit is een initiatief van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek dat lokale projecten financieel ondersteunt. Ieder lid van de Rabobank mag 3 stemmen uitbrengen. Enkele jaren geleden stelde voorzitter Wilbert Menkveld van de Oudejaars Crossloop Vorden voor om een lijstverbinding aan te gaan met zwembad “In de Dennen”.

De Oudejaars Crossloop draagt het zwembad een warm hart toe en schonk de afgelopen jaren haar opbrengst aan het zwembad. Een lijstverbinding houdt in dat een organisatie haar achterban vraagt om ook stemmen op een specifiek andere organisatie uit te brengen. De Oudejaars Crossloop Vorden wordt dit jaar op vrijdag 30 december 2022 gehouden. Vanaf 15 september kun je inschrijven via de website www.oudejaarscrossloop.nl. Het zwembad In de Dennen staat elk jaar voor een organisatorische en financiële uitdaging en door de Corona periode is dit er zeker niet makkelijker op geworden. Zij willen graag een nieuw professioneel speeltoestel toevoegen aan de speelweide voor de jongere bezoekers. Een bijdrage via Rabo ClubSupport is daarom van harte welkom zodat de jongere bezoekers kunnen genieten van een mooi speeltoestel.

Zowel stichting Oudejaars Crossloop Vorden als Zwembad “In De Dennen” hopen in ieder geval dat er twee stemmen naar zowel de Oudejaars Crossloop Vorden als het Zwembad gaan.

Foto: Oudejaars Crossloop Vorden