© Foto: RTV Ideaal / Rob Verkerke

Zaterdagmorgen ontvingen de 79 jarige Job en de 77 jarige Fennie de Gelder uit Zelhem een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Marja van der Tas tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Leerhuis naast de Lambertikerk in Zelhem.

Job de Gelder is sinds 2007 lid en actief vrijwilliger bij de Oudheidkundige vereniging Salehem, waar hij schrijver is van diverse artikelen in diverse bladen, zoals in Kronyck en in Um Zellem. Daarnaast is Job de Gelder actief met het opzetten van nieuwe exposities voor het museum. Aan het gebiedsproces ‘Heidenhoek weer mooi’ in 2012 nam hij deel door het maken van foto’s en inventariseren van interessante objecten die gerestaureerd zouden kunnen worden in het kader van het project. Sinds 2007 is Job de Gelder lid van de muziekcommissie van het Christelijk Mannenkoor Zelhem, waar hij verantwoordelijk is voor de muziekkeuze en nieuwe nummers. Verder vervult hij sinds de jaren ‘90 binnen de Lambertikerkgemeente meerdere functies, eerst in de bouwcommissie, later als kerkrentemeester en deelnemer aan de Ludgerkring. Het Ludgerpad is mede door de heer De Gelder tot stand gekomen.

Fennie de Gelder is sinds jaar en dag coördinator van de groep vrijwilligers binnen de Lambertikerkgemeente. Ze is kerkwacht en opent de kerk dagelijks en sluit deze aan het eind van de dag ook weer af. Ook verzorgt zij de roosters, controleert de voorraad waxinelichtjes en de vrijwillige bijdragen. Daarnaast zet ze zich sinds 2005 in voor de Stichting Noodhulp Zelhem. Eerst 15 jaar als bestuurslid van het dagelijks bestuur en sinds 2020 als lid van het algemeen bestuur. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting, keurt jaarverslagen goed en bewaakt de missie en doelen van de stichting. Voor Gelder Veste met in totaal 16 basisscholen zette ze zich in voor het openhouden van kleine scholen en (mede)organiseerde ze allerlei schoolse -en buitenschoolse activiteiten.

Het mag duidelijk zijn dat het echtpaar zich geruime tijd op bijzondere wijze voor de samenleving hebben inspannen. De aard, duur, diversiteit, maatschappelijke betekenis en uitstraling van hun activiteiten hebben tot hun welverdiende koninklijke onderscheidingen geleid.

Meer foto’s in ons fotoboek