De eigenaar van de varkenshouderij met 400 varkens aan de Akkerweg 3 in Zelhem stopt met het bedrijf. De varkenshouder wil de bedrijfsgebouwen slopen en hiervoor in de plaats een kleinschalig zonneveld op eigen erf aanleggen. B en w van Bronckhorst verlenen hun medewerking aan de functiewijziging van agrarisch naar wonen en de realisatie van het zonneveld, omdat met het initiatief de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De initiatiefnemer maakt gebruik van de saneringsregeling varkenshouderij.

Om de subsidie van de saneringsregeling te ontvangen moeten alle bedrijfsgebouwen (waar dieren worden gehouden) worden gesloopt en de bestemming worden gewijzigd. In totaal gaat het om 3000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen. De twee bedrijfswoningen en twee bijgebouwen blijven op de locatie aanwezig.