Disclaimer

Wij besteden grote zorg aan de samenstelling van de inhoud op onze website.
Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrechten van Radio Ideaal / IdeaalTV. Veelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. De rechten van foto- en videomateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van de maker van het materiaal.

Disclaimer website
De informatie op deze website en alle andere websites die vallen onder Radio Ideaal / IdeaalTV wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Radio Ideaal / IdeaalTV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Radio Ideaal / IdeaalTV behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. De bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website van Radio Ideaal / IdeaalTV opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming.

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden met of in e-mailberichten vanuit de Radio Ideaal / IdeaalTV is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Radio Ideaal / IdeaalTV staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyverklaring
Voor het gebruik van deze website zijn geen persoonlijke gegevens nodig. Het is mogelijk, maar niet verplicht om uw gegevens in te vullen bij het versturen van een bericht via het contactformulier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden onder geen omstandigheden aan derden verstrekt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de correcte afhandeling. U heeft het recht om de door u verzonden gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. U mailt hiervoor naar info@ideaal.org. Mocht u onverhoopt een probleem hebben met uw beeltenis op een beeldopname op deze website, dan heeft u het recht om dit beeld te laten verwijderen. U kunt hiervoor, zonder opgave van redenen, een e-mail sturen naar info@ideaal.org. Om misbruik van deze mogelijkheid te voorkomen, is het slechts mogelijk om één beeld per verzoek te laten verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verbeteren van de website. In overeenstemming met de privacywet melden we u de volgende punten:
– Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies.
– We hebben met Google een zogenaamde bewerkersovereenkomst gesloten.
– We hebben de instelling om uw IP adres anoniem te maken ingeschakeld.
– We hebben bij Google Analytics de optie ‘gegevens delen’ uitgeschakeld.
– We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
Mocht u geen gebruik willen maken van cookies, dan raden we u aan uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of u gebruikt een tool die cookies blokkeert.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Het geautomatiseerd benaderen van deze website zal beschouwd worden als een aanval op het functioneren van deze website en zal als dusdanig worden behandeld. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.