De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling in Nederland (ruim 15 jaar in Lochem). Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen een oplossing te vinden voor hun probleem.

In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Hans Botman: “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. We schatten dat er de afgelopen 25 jaar meer dan 180.000 meldingen werden gedaan van burenoverlast. En bijna alle gemeenten in Nederland doen inmiddels mee met buurtbemiddeling.”

Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente Lochem. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten.