De transformatie van de ‘kop’ van de Spoorstraat in Borculo is een belangrijk onderdeel van de revitalisering van het centrum. ProWonen wil hier graag 12 grondgebonden levensloopbestendige woningen realiseren. De provincie heeft bekendgemaakt dat er vanuit ‘Steengoed Benutten’ een subsidiebijdrage voor deze transformatie komt van 318.500 euro om het project van ProWonen financieel haalbaar te maken. Daarnaast draagt de provincie nog 20.000 euro bij in de aanpassing van de openbare ruimte daar direct omheen. De totale provinciale bijdrage komt daarmee op 338.500 euro.

Het winkelpand aan de kop van de Spoorstraat is jarenlang een supermarkt geweest. Nadat het een tijdje leeg heeft gestaan wordt het nu tijdelijk verhuurd aan een kringloopwinkel. Het pand maakt een verpauperde indruk. De eigenaar wil de locatie graag verkopen. ProWonen heeft belangstelling voor deze locatie gezien de gunstige ligging in het centrum en de daarbij behorende voorzieningen. ProWonen wil hier graag 12 grondgebonden levensloopbestendige woningen realiseren in de huursector met een huurprijs tot maximaal de huurtoeslaggrens. Dit past ook uitstekend in de wens van de gemeente om dit type woningbouw te (laten) realiseren.