© Foto: 8RHK

Woensdag heeft de Achterhoek als eerste regio in tranche vijf, positief advies van diverse ministeries gekregen op het convenant voor de uitvoering van de Regio Deal ’Hoger springen, krachtiger landen’. Na de toekenning van 25 miljoen euro door het Rijk in februari zijn in het convenant nadere afspraken gemaakt over de aanpak en resultaten.

In het convenant -opgesteld door de Achterhoek Board en het Rijk- is opgenomen dat de Achterhoek werkt aan drie programmalijnen; leefbare gemeenschappen, toekomstige arbeidsmarkt en duurzame economie. Elf springplanken beschrijven de aanpak en resultaten. Zo richt de regio zich bijvoorbeeld op verbeteringen in de zorg, het aan het werk helpen van mensen en op vernieuwingen in de woningbouw. 

Nadat alle handtekeningen door de bewindspersonen en bestuurders zijn gezet, start de uitvoer van de Regio Deal naar verwachting in september dit jaar. De deal loopt tot en met 2028. Dit betekent dat alle projecten uiterlijk in 2028 afgerond moeten worden. “Gezien de ervaringen bij de eerste Regio Deal is er alle vertrouwen dat deze samenwerking een succes wordt en ook deze tweede deal tot mooie resultaten in de Achterhoek gaat leiden” aldus Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs.