De Achterhoek heeft onder de titel ‘Hoger springen, krachtiger landen’ een nieuwe aanvraag ingediend voor een Regio Deal met het Rijk. Als het aan de Achterhoek ligt moet de Deal een omvang krijgen van 70 miljoen euro, waarvoor 34,6 miljoen aan het Rijk wordt gevraagd. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers om de brede welvaart te bevorderen.

”De Achterhoek is een sterke regio waar de brede welvaart hoog is. De samenwerking in de regio staat als een huis en we hebben geweldige innovatiekracht in ons bedrijfsleven zitten. Toch zien we grote opgaven op ons afkomen die de Achterhoek de komende jaren sneller onder druk zetten dan de rest van Nederland. We lopen hier niet alleen voorop in innovatie en samenwerken, ook in dubbele vergrijzing en ontgroening” aldus Mark Boumans, voorzitter van de regio Achterhoek.

In de Regio Deal haalt de Achterhoek ook het in 2023 verschenen rapport ‘Elke regio telt!’ aan. Regio’s in Nederland konden tot 31 oktober een Regio Deal aanvraag doen bij het Rijk. Begin 2024 maakt het Rijk bekend welke aanvragen worden toegekend en voor welk bedrag. Daarna start een uitwerkingsfase, waarna medio 2024 de definitieve Regio Deals worden getekend. Vanaf dat moment gaan de deals van start met een uitvoeringsagenda tot eind 2027.

© Foto: RTV Ideaal