Bestuurders in de Achterhoek zijn in gesprek over het creëren van opvanglocaties voor vluchtelingen. Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de nood op dit moment hoog en wachten ook duizenden statushouders nog op doorplaatsing naar een woning.

Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst erkende donderdagavond in de raadsvergadering de noodzaak. “Inderdaad, de nood is hoog”, zei ze in reactie op vragen van de lokale PvdA. “Wat we ook in de vorige crisis afgesproken hebben met elkaar is dat provinciaal af te stemmen en ook met name in de Achterhoek te kijken hoe we dat het beste op kunnen lossen.”

Volgens het COA zitten momenteel zesduizend statushouders langer dan veertien weken in een opvanglocatie. “Die hadden al een woning moeten hebben, maar dat is voor gemeentes een enorme uitdaging”, geeft de woordvoerder aan. Vanuit het overleg op Achterhoek-niveau wordt ingezet op het versneld uitplaatsen van mensen in asielzoekerscentra. Ook moeten statushouders aan een huis worden geholpen. “Op die manier proberen we ruimte te creëren in de asielzoekerscentra”, aldus Besselink.

Het COA wil op dit moment niet ingaan op eventuele locaties in de Achterhoek, of in andere regio’s. “Dat is bijna niet bij te houden, bovendien is het niet aan ons om daarover te communiceren”, aldus de woordvoerder, die wel aangeeft waar op in wordt gezet. “Je gaat naar kleinere groepen in zoveel mogelijk gemeenten. Iedereen die bij kan dragen is zeer welkom. De nood is hoog en we willen geen mensen op straat laten slapen. Het piept en het kraakt nu.”

Foto: REGIO8 (archief)