De aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 in de gemeente Lochem is gegund aan BAM Infra Nederland. Dat betekent dat het ontwerp verder uit gaat werken en de N346 Schakel Achterhoek-A1 realiseren. Daarna is BAM Infra Nederland 15 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud aan de nieuwe brug over het Twentekanaal en de fiets- en voetgangersbrug. De werkzaamheden zijn in 2025 voltooid. Met deze aanbesteding is 50 miljoen euro gemoeid. Dit meldt Provincie Gelderland.

De bijna 4 kilometer nieuwe provinciale weg met een aantal nieuwe kruispunten en een nieuwe brug over het Twentekanaal verbetert de doorstroming van het regionale verkeer van en naar de Achterhoek en de stad Lochem. Langs de Kwinkweerd en de Goorseweg komen een parallelwegen voor lokaal verkeer. Door het scheiden van het lokale verkeer met het doorgaande verkeer, verbetert ook de verkeersveiligheid. Zo komt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de bestaande Lochemse brug en het station. De landschappelijke inpassing versterkt de groene uitstraling van het gebied met de karakteristieke bomenlanen en landgoederen. Naar verwachting start BAM Infra Nederland rond maart 2023 met de eerste zichtbare werkzaamheden in het gebied. De nieuwe provinciale weg is voor de zomer van 2025 open voor het verkeer.

“Ik ben blij en enthousiast dat de realisatie van de rondweg Lochem, zoals deze al jaren bij ons wordt genoemd, echt in zicht komt. Met de aanstelling van aannemer BAM Infra Nederland zetten we een belangrijke stap. Dankzij de impressies van de aannemer gaan de weg en de brug nu echt leven bij onze inwoners. En we tillen de bereikbaarheid en veiligheid van Lochem en de Achterhoek naar een hoger niveau”. Aldus wethouder Eric-Jan de Haan.

Meer informatie is hier te vinden

foto: Gemeente Lochem