© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Bronckhorst werkt aan een nieuwe woon-zorgvisie en wil daar graag haar inwoners bij betrekken. De inwoners kunnen hiervoor tot 23 augustus een vragenlijst invullen via de website van Moventem. Mensen die liever schriftelijk of mondeling willen reageren kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met onderzoeksbureau Moventem. Deelnemers aan het inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ hebben de uitnodiging voor dit onderzoek al via de e-mail ontvangen.

Bronckhorst wil een gemeente zijn die een thuis biedt. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen en leven. Daarom moeten er voldoende aantrekkelijke woningen zijn waar mensen veilig, gezond en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Deze vragenlijst is voor alle inwoners, jong én oud.

Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld een aangepaste of voor hen geschikte woning nodig. Andere inwoners hebben weer meer behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning en zorg op maat. ”Daarnaast willen we vooral dat de inwoners steeds terug kunnen vallen op goed georganiseerde zorg, begeleiding en ondersteuning, waardoor zij mee kunnen doen in de maatschappij. Over de combinatie wonen en zorg wil Bronckhorst graag de mening horen van zoveel mogelijk inwoners” zo laat de gemeente in een persbericht weten.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente voor de woon-zorgvisie die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.