Het zonnepark Bahrseweg tussen Doetinchem en Wehl mag er volgens het college van Doetinchem komen. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, waarna de gemeente een vergunning kan verlenen.

Op het ontwerpplan van het zonnepark zijn de afgelopen periode zes verschillende zienswijzen binnengekomen, waarvan één zienswijze is ondertekend door 35 buurtbewoners van het beoogde zonnepark. Zij lieten eerder dit jaar in een raadsvergadering weten niet tegen de komst van het zonnepark te zijn, maar wel grote moeite te hebben met het verlopen participatietraject. Buurtbewoners voelen zich niet serieus genomen, waarbij de ontevredenheid zich voornamelijk toespitst op de houding van de Duitse ontwikkelaar Kronos. Die zou onvoldoende inzicht hebben gegeven in de businesscase.

Kronos wil het zonnepark van ongeveer dertien hectare aan de Bahrseweg in het buitengebied richting Laag-Keppel realiseren. Het park moet in totaal 3.600 huishoudens van stroom voorzien. Bij de aanleg wordt volgens de gemeente rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. Zo komt er een haag om het park heen om het zicht weg te nemen. De panelen variëren in hoogte van een kleine meter tot 2,30 meter. Ook zou de aanleg goed zijn voor de biodiversiteit, voor onder meer steenuilen en vleermuizen zou het fungeren als goed leefgebied.

Het onderwerp wordt komende maand besproken in de gemeenteraad, waarbij de mogelijkheid bestaat voor betrokkenen om in te spreken. De verwachting is dat de raad van Doetinchem aan het einde van de maand een beslissing neemt over de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het beoogde zonnepark.

Foto: REGIO8 (Archief)