Al jaren kunnen omwonenden en bezoekers genieten van de dieren in de dierenweide naast de algemene begraafplaats in Hengelo. De dierenweide is eigendom van de gemeente, maar de dieren zijn van zorgboerderij De Mettemaat in Hengelo. De gemeente Bronckhorst heeft een regeling met de zorgboerderij over het gebruik van het park.


Klein onderhoud aan het hekwerk en onderkomen van de dieren doet de zorgboerderij. De laatste jaren werd het klein onderhoud te veel en is gekeken naar de mogelijkheden voor een structurele oplossing voor dit onderhoud. Pasgeleden voerde de gemeente daarom een grote renovatie uit. De afrastering rondom de dierenweide is geheel vervangen door een nieuw hekwerk. De parkeerplaats aan de voorzijde is opgeschoond en wat ruimer opgezet. De bestaande laag van het wandelpad is geëgaliseerd om een goede begaanbaarheid weer mogelijk te maken. Ook de bomen zijn voorzien van groot onderhoud, waarbij met name het noodzakelijke snoeiwerk is uitgevoerd. Tot slot is het naastgelegen wandelpad opnieuw ingericht, wat de begaanbaarheid voor wandelaars ten goede is gekomen. Met de afgeronde restauratie kan de dierenweide weer langere tijd vooruit.