Steeds meer mensen kiezen bewust voor gezond en vers eten met producten uit de eigen omgeving. Burgerboerderij De Patrijs wil daarin voorzien. Toen een groep Eefdenaren achter het bestaan hiervan kwam, werden ze enthousiast. Zij zochten zelf naar leden en met een actieve groep vrijwilligers organiseerden ze de bouw en de komst van een verslokaal in Eefde.

Zaterdag 4 september was het zover en opende de Lochemse wethouder Henk van Zeijts, samen met een van de winnaars van een kleurwedstrijd en onder de vrolijke klanken van Concordia Eefde het nieuwe verslokaal aan het marktplein. “Dit initiatief draagt bij aan de beweging die gaande is in de landbouw”, sprak hij enthousiast, doelend op de boeren die willen overstappen naar een meer duurzame landbouw.

De Patrijs is hard op weg een gangbaar melkveebedrijf met honderdzestig koeien aan de Hengeloseweg in Vorden over te nemen. Er zijn al verslokalen in Zutphen, Vorden en nu ook in Eefde. Leden kunnen daar met een app zeven dagen per week terecht voor hun versproducten uit de omgeving.

De schaalgrootte, diversiteit en organisatie van dit project is zo uniek, dat financiers graag spreiding van het risico zien. In totaal is vijf miljoen euro nodig. Om de laatste 500.000 euro bij elkaar te krijgen, is een coöperatie opgericht die 500 deelcertificaten van elk 1000 euro uitgeeft. Wie zich inschrijft, ontvang een certificaat en wordt hiermee deelgenoot en mede-eigenaar van de burgerboerderij. Meer dan 375 certificaten zijn inmiddels uitgegeven.