© Foto: RTV Ideaal

De gemeenten in de regio zullen binnenkort een eenmalige energietoeslag toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Fijnder zal voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk deze eenmalige energietoeslag 2023 van 1300 euro per huishouden als één bedrag uitkeren. Ook in de gemeente Bronckhorst wordt binnenkort het bedrag overgemaakt.

Fijnder keert de energietoeslag 2023 automatisch uit aan alle huishoudens die op 9 oktober 2023 een uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ ontvingen, in het derde kwartaal van 2023 bijzondere bijstand ontvingen, in het derde kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag ontvingen en die bij het AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.

Bij inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen kijkt Fijnder of nog steeds recht bestaat op de energietoeslag 2023. Als dat zo is, dan krijgen deze inwoners de energietoeslag ook automatisch. Deze inwoners ontvangen een brief voor 1 november 2023.

© Foto: RTV Ideaal (archief)