De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft afgelopen donderdag de financiële en ruimtelijke kaders vastgesteld voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Gendringen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de nieuwbouw van het IKC, waarin de basisscholen De Hoeksteen, Christoffelschool en kinderopvang van Humankind zich zullen huisvesten. Het IKC wordt gebouwd op de locatie van de huidige Christoffelschool.

De partijen willen in de nieuwbouw samen een eigentijdse en toekomstgerichte speel-, ontdek-, leer- en werkomgeving creëren, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Volgens de laatste prognoses, moet het IKC Gendringen onderdak bieden aan circa 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.