Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’. Bomen zijn belangrijk voor het landschap, de biodiversiteit, het klimaat en de leefomgeving. Grondeigenaren kunnen daar op deze manier een mooie bijdrage aan leveren.

Aanmelden kan tot en met 31 oktober via het aanmeldformulier op www.bronckhorst.nl/aanmeldeneenboom. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en neemt contact met deelnemers op. Meer informatie, bijvoorbeeld over de voorwaarden, is te vinden op: www.bronckhorst.nl/eenboommotkunnen.