Het Techniek Praktijk Centrum (TPC) en Laborijn, beiden gevestigd in Doetinchem hebben hun samenwerking versterkt en vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Dankzij deze samenwerking zijn beide organisaties in staat hun cliënten te begeleiden naar een passende plek in de samenleving. Beide organisaties zijn blij met de samenwerking waarbij meer aandacht is voor de persoonlijke situatie van de cliënten.