Door de combinatie van het voorkomen van ijzeroer en waterkracht langs de Oude IJssel ontstond in het verleden op meerdere locaties een bloeiende ijzerindustrie, die tot op de dag van vandaag voortleeft. In Doesburg wordt aan het einde van de 19e eeuw, op de plaats waar de Oude IJssel in de Gelderse IJssel uitmondt, een ijzergieterij gevestigd.

Voor die gieterij, Gieterij Doesburg, en het daaruit voortkomende Ubbink Plastics, is 2021 een jubileumjaar. Doesburg Vertelt duikt in de juli-editie in de geschiedenis van beide bedrijven. Meer weten? Kijk vanaf dinsdag 6 juli op Doesburg Vertelt.