© Foto: Marcel de Bont

Inwoners in het buitengebied van Halle planten binnenkort 6.300 bosplantsoen op hun terrein. Zij doen mee aan het project ‘Aanplant van robuuste bos- en streekeigen Landschapselementen’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Provincie Gelderland en Trees for All. Op zaterdag 10 februari is de uitdeeldag van de struiken aan maar liefst 21 deelnemers.

De uitdeeldag van het bosplantsoen vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur aan de Molenweg 2 in Halle. De 21 particuliere grondeigenaren in Halle planten nieuwe landschapselementen zoals struweelhagen, meidoornhagen en vogelbosjes. Ze planten streekeigen soorten, zoals meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, kardinaalsmuts, vuilboom, egelantier, lijsterbes, Gelderse roos en vogelkers.

Het initiatief voor de aanplant komt van Werkgroep Buitengebied Halle, onderdeel van Halles Belang. Zij wil hiermee de biodiversiteit van het landschap versterken voor vogels en andere dieren. Dankzij een bijdrage van de gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en Trees for All bleef de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt.