Op donderdagavond 23 september geeft de uit Baak afkomstige Astrid Schutte de lezing ‘De laatste heer’. Hierin geef zij een beeld van de sociale ontwikkeling gedurende de vorige eeuw aan de hand van twee uiteenlopende Gelderse levensgeschiedenissen.

Een eeuw geleden was de klasse waarin je werd geboren nog allesbepalend voor hoe je leven eruit zou gaan zien. Maar in de 20ste eeuw veranderde dit. Dit gegeven is de leidraad voor het verhaal dat Astrid Schutte vertelt aan de hand van de levens van twee dorpsgenoten: de laatste kasteelheer van Huis Baak, Werner Helmich, en haar vader Jan Schutte, de zoon van een pachtboer.

In de lezing wordt duidelijk hoezeer maatschappelijke en politieke veranderingen, waaronder ook de groeiende ontkerkelijking, invloed hebben op het persoonlijke leven. Niet alleen voor de twee hoofdpersonen, maar ook voor alle Nederlanders die dit tijdperk meemaakten en door groeiende onderwijsmogelijkheden nieuwe kansen kregen.

De lezing is gratis toegankelijk en wordt gehouden bij Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem.  

Reserveren kan via het contactformulier op www.ecal.nu.