Een mix van kruiden, klaver en grassen in het grasland. Een mooi gezicht, maar het is ook heel goed voor de biodiversiteit en bodemgezondheid. LTO en Urgenda bieden met een crowdfundingsactie kruidenrijk zaad aan voor boeren.

Dit voorjaar stemde de Lochemse gemeenteraad positief over een motie over kruidenrijk grasland. De raad vroeg het college het project ‘1001 ha’ bij boeren onder de aandacht te brengen. En zelf als gemeente een donatie te doen van een bedrag van € 1500. Wethouder Henk van Zeijts geeft aan dat steeds meer boeren rekening houden met de natuur in hun bedrijfsvoering. Meer kruidenrijk grasland past daar goed bij. Lochemse melkveehouders kunnen vanaf 20 augustus voordelig het zaad kopen om ervaring op te doen met kruidenrijk grasland.