De WW-uitkeringen in de Gelderse regio’s daalden in mei in vrijwel alle sectoren ten opzichte van april. Ook vergeleken met mei 2020 was er een afname. Voor 2021 verwacht het UWV eerst een toename van het aantal gewerkte uren in Nederland. De banen dalen nog wel licht, zowel landelijk als in de Gelderse regio’s. Eind mei 2021 verstrekte het UWV 3.161 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand april is dat een daling van 5,8%.