Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre nieuw beleid vastgesteld voor woningsplitsingen. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor het splitsen van woningen in het buitengebied. Woningsplitsen is een nuttige manier om de woningvoorraad uit te breiden en het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag. Daarbij gaat het om het vergroten van het aanbod levensloopbestendige woningen en betaalbaardere woningen in het buitengebied.

Bent u huiseigenaar en heeft u interesse in het splitsen van uw woning naar 2 woningen? Dan kunt u tot en met 31 januari 2022 een principeverzoek doen. Verzoeken die na 31 januari 2022 worden ingediend en in overeenstemming zijn met het beleid, kunnen mogelijk worden gemaakt met een aanvraag omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan wordt gevoerd.

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure bedragen 3438,50 euro en de kosten voor de afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan bedragen 5408,00 euro. In beide gevallen komen daar de legeskosten voor de aanvraag omgevingsvergunning nog bij. De hoogte daarvan is afhankelijk van de aanneemsom van de (ver)bouw.