© Foto: gemeente Winterswijk

Met de onthulling van een informatiebord aan de Klandermansweg in Winterswijk werd eind mei aandacht geschonken aan de oplevering van een nieuw stukje natuur. Mevrouw Huiskamp, die vanuit de buurt betrokken was bij het project, zag vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente en het ontwerpbureau het informatiebord onthullen. Hiermee onderstreepten zij de geslaagde samenwerking waardoor de veiligheid en biodiversiteit van het gebied is verbeterd.

Voor het bereikbaar houden van het gebied rondom de gesloten overweg Klandermansweg vonden de betrokkenen een duurzame oplossing. ProRail kocht een stuk grond waarop een nieuwe verbindingsweg tussen de Veldhorstweg en de Klandermansweg is aangelegd. Het stuk grond dat overbleef tussen deze nieuwe weg en het spoor is nu aan de natuur teruggegeven en ingericht op een manier die past bij de omgeving en het nabijgelegen natuurgebied Bekendelle.

ProRail draagt als grondbezitter graag bij aan de biodiversiteit van het Nederlandse landschap. Zowel ProRail als de gemeente zagen kans om zowel de veiligheid als de duurzaamheid op een goede manier aan elkaar te verbinden en te verbeteren. Het terrein aan de Klandermansweg verstevigt natuurgebied Bekendelle en verhoogt deze biodiversiteit. Het stimuleert migratie van verschillende diersoorten zoals de zandhagedis. Ook libellen, vlinders en vogels profiteren hiervan.