Aannemer Van Gelder voert in opdracht van de gemeente onderhoud uit aan diverse wegen en wegvakken in Bronckhorst. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het repareren van asfalt en/of het aanbrengen van rode fietsstroken en van bermverharding. Enig hinder zou er door kunnen ontstaan.

De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat. Op een aantal wegen zijn reparatiewerkzaamheden nodig aan de asfaltdeklaag, op andere wegen komt een geheel nieuwe laag of slijtlaag, langs sommige wegen worden grasbetonstenen aangebracht en ook worden er op ruim honderd locaties door heel Bronckhorst klinkersleuven in het asfalt gedicht met asfalt.

Door de werkzaamheden kan het gebeuren dat een weg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Als dat nodig is, wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. Welke wegen er worden aangepakt is te lezen op de website van de gemeente Bronckhorst, www.bronckhorst.nl