Wat zijn voor u redenen om lokaal geproduceerde levensmiddelen zoals groente, zuivel en vlees wel of niet te kopen? Daarover start 10 februari een onderzoek onder de leden van het inwonerpanel Lochem Spreekt. Meedoen kan tot en met 5 maart via www.lochemspreekt.nl

Het onderzoek loopt in dezelfde periode ook onder inwoners van de gemeenten Bronckhorst en Zutphen. Zij werken samen in het project ‘De Achterhoekse productbeleving’. De vragen gaan over drie onderwerpen: Kent u lokale producten? Wat vindt u van lokale producten? Welke redenen heeft u om lokale producten te kopen, of niet te kopen?

Met de resultaten helpen de gemeentes aanbieders van lokale producten. Dit past in de wens om de keten van producent naar koper zo kort mogelijk te maken. Kort vervoer is goed voor het milieu. Het kopen van lokale producten is goed voor de lokale economie en de leefbaarheid van het platteland. En past bij de verandering in de landbouw waarin kringlopen weer worden gesloten.

Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meepraten in het digitale panel. Inwoners die (nog) niet weten of ze deel willen nemen aan dit onderzoek kunnen de vragenlijst ook invullen.

© Foto: Lochem spreekt