Evenals vorig jaar heeft het bestuur van Monumentenbelangen Winterswijk en het Comité Open Monumentendag Winterswijk het evenement dat gehouden zou worden op 11 en 12 september a.s. met als thema ‘Mijn monument is jouw monument’ alles overwegende deze te annuleren vanwege de coronaperikelen.

Bij nadere informatie bleek dat de beperkingen m.b.t. de openingshandeling in relatie met het aantal bezoekers dat zou worden toegelaten in de Jacobskerk te groot zijn waardoor het karakter in gedrang kwam. Desgevraagd heeft Hans Donderwinkel (voorzitter) laten weten dat het bestuur deze beslissing zeer betreurt. Wel attendeert hij er op dat de eigenaren van de gemeentelijke- en rijksmonumenten in Winterswijk op eigen verantwoording zelf kunnen besluiten hun deuren die dag open te stellen.

Zoals gebruikelijk zou ook de monumentenprijs 2020 worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt nu plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Monumentenbelangen op 28 oktober.