Half oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Oost Gelre in met het voorstel om statushouders tijdelijk op te vangen in Lichtenvoorde. Het college zette daarna alle financiële en organisatorische gevolgen op een rij. Hieruit bleek dat de tijdelijke opvang, samen met buurgemeenten Aalten en Winterswijk, op een goede manier georganiseerd kan worden. Het college heeft dan ook besloten om de opvanglocatie te realiseren.

De opvanglocatie wordt gerealiseerd aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde, in het gebouw van Careaz. De locatie staat op dit moment leeg. De opvanglocatie is beschikbaar voor tijdelijke opvang tot uiterlijk 1 september 2023. Het is de bedoeling om voor 1 december 2022 de eerste statushouders te verwelkomen. Naast Oost Gelre gaan ook vanuit de gemeenten Aalten en Winterswijk statushouders in de tijdelijke opvang wonen. De drie gemeenten werken samen op basis van gelijkwaardigheid en delen ieder in een derde van de kosten en baten en de aantallen statushouders. Op deze wijze werken de gemeenten samen aan een oplossing voor de asielcrisis.

Het COA heeft de statushouders gekoppeld aan één van drie gemeenten. De statushouders krijgen vóór 1 september 2023 vervolghuisvesting aangeboden door de gemeente waar zij aan gekoppeld zijn.

© Foto: Careaz