Het college van B&W in Oude IJsselstreek heeft twee zonnevelden geselecteerd die een vergunningaanvraag mogen uitwerken. Het college stelt de raad voor een principebesluit te nemen over de selectie van deze twee locaties, die zijn gekozen in het kader van de tweede tranche zonnevelden. De twee zonnevelden wekken samen ongeveer 26 GWh/jaar aan duurzame elektriciteit op. Dat is goed voor ongeveer 7.300 huishoudens. Hiervoor zijn 15 hectare aan zonnepanelen nodig.

Volgens de afspraken uit het lokale beleid komen er na deze twee velden voorlopig geen grootschalige zonnevelden meer bij. De twee geselecteerde initiatieven voor zonnevelden mogen na het principebesluit van de raad de komende maanden de plannen, in samenspraak met de omwonenden, verder uitwerken en de ruimtelijke procedure starten. In totaal heeft de gemeente zestien plannen ontvangen die samen goed waren voor meer dan 170 hectare.