Oude IJsselstreek wil de recreatie- en toerismesector versterken door een fietsverbinding tussen Gendringen en Sinderen aan te leggen. De gemeente moet grond kopen van grondeigenaren om de beoogde fietspaden te kunnen realiseren. Zo meldt REGIO8.

Eerder werden voor de fietsverbinding al percelen aangekocht en ingericht. De grond die de gemeente nu wil kopen is een ontbrekend gedeelte van de route. Ook op andere plekken aan de route waar nog stukken fietspad ontbreken is de gemeente in gesprek met grondeigenaren. De gemeente heeft 685.000 euro gereserveerd voor het afmaken van de complete fietsroute tussen Gendringen en Sinderen. Met dat bedrag worden de aankoopkosten van de percelen en de aanlegkosten gedekt.

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen en Omstreken heeft eerder voor de aanleg van de fietsroute een subsidie ontvangen. Hoewel de fietspaden eigendom zijn van de gemeente is er met de stichting afgesproken dat zij de aanleg verzorgt en ook het onderhoud voor de komende tien jaar voor haar rekening neemt. De gemeente laat weten dat niet alleen het versterken van de recreatie- en toerismesector een rol speelt. Ook kan de veiligheid van fietsers met het realiseren van nieuwe stukken fietspad beter gewaarborgd worden. Naast een nieuw fietspad wil de gemeente ook veilige oversteekpunten realiseren op de route.

Foto: REGIO8 (archief)