De brede steun uit de omgeving maakt dat de Stuurgroep Verkenning FN348 definitief kiest voor de samenhangende oplossing voor de fietsroute en provinciale weg. Deze Stuurgroep bestaat uit de wethouders van Deventer, Lochem en Zutphen en gedeputeerde Witjes van de provincie. Inmiddels schaarden ook de colleges van de betreffende gemeenten zich achter het resultaat van de verkenning.

Als de gemeenteraden zich voor de zomer positief uitspreken over de financiële bijdragen aan de fietsroute, dan gaat de provincie naar verwachting in het najaar van 2023 verder met de uitwerking van de voorstellen. Ook bereidt de provincie dan de vergunningprocedures voor. De start van de werkzaamheden is voorzien eind 2025.

Vanuit de omgevingsconsultatie kwamen enkele verbeterpunten naar voren die de 4 overheden willen onderzoeken. Het gaat om de haalbaarheid van een nieuw verbindingspad tussen de Kratonweg en het nieuwe fietspad aan westzijde van de N348. Zodat fietsers en voetgangers daar niet meer de provinciale weg over hoeven te steken. Daarnaast kijkt de provincie bij het Nijenbeeksepad naar mogelijkheden om de provinciale weg over te steken.

Het resultaat van de verkenning bestaat uit een fietsroute tussen Deventer en Zutphenlangs de provinciale weg en de Zutphenseweg door Eefde en maatregelen op de N348. Als onderdeel van de fietsroute komt ten zuiden van Epse een fietstunnel onder de provinciale weg en een nieuw fietspad tussen Epse en Gorssel.

© Foto: Google Maps