Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september heeft de raad ingestemd met het ontwerp van de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Achterhoek. Gemeente Oude IJsselstreek is één van de acht gemeenten die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de RES, samen met provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Netbeheerder Liander is samenwerkingspartner. Hoeveel TWh elke gemeente bijdraagt aan de energietransitie is nu nog niet aan de orde. De RES-partners hebben samengewerkt op basis van het motto Samen d’r an! Ofwel iedereen doet wat om de CO2-uitstoot flink te verminderen om klimaatveranderingen tegen te gaan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Voorafgaand aan de besluitvorming, vond een intensief proces plaats waarbij de volksvertegenwoordigers op gezette momenten steeds zijn betrokken en geïnformeerd. Ook konden inwoners, maatschappelijke organisaties en agrariërs deelnemen aan online sessies en een peiling om de contouren van de RES 1.0 te ontwikkelen. Hieruit kwam naar voren dat er in de Achterhoek veel ruimte is om duurzame energie op te wekken met zon en wind, maar dat er selectief en zorgvuldig met de ruimte en het landschap moet worden omgegaan. Om de aantasting van de leefomgeving te beperken hoeft niet alles wat gedaan zou kunnen op korte termijn te gebeuren. Op de langere termijn zijn ook innovaties te verwachten in bijvoorbeeld opslag van elektriciteit in batterijen en het benutten van waterstof.