Negen procent van de jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar) in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft in 2020 een hoog risico op een angststoornis of een depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016, toen had zes procent een hoog risico. Dat blijkt uit onderzoek dat GGD Noord- en Oost-Gelderland in het najaar van 2020 uitvoerde onder volwassenen (18- t/m 65-jarigen) en ouderen (65-plussers) in de regio.

Naast de toename van een hoog risico op een angststoornis of een depressie onder jongvolwassenen is er ook een toename van eenzaamheid (van 38% in 2016 naar 44% in 2020). Deze toename geldt voor alle leeftijdsgroepen. Desondanks voelen de meeste volwassenen en ouderen in de regio zich gezond. Zo beoordeelt vier op de vijf inwoners zijn/haar gezondheid als (zeer) goed. Onder jongvolwassenen ligt dit percentage het hoogst (88%).