In de cursus paleografie leert u de beginselen van het lezen en begrijpen van oud schrift. U leert de betekenis van in onbruik geraakte woorden en leert spellingsvormen en afkortingen begrijpen. Het cursusmateriaal is geselecteerd uit Gelderse bronnen en specifieke problemen met regionale geschriften krijgen extra aandacht.

De cursus is zowel bedoeld voor genealogen die voor het eerst 16e en 17e eeuwse handschriften willen leren lezen, als voor genealogen die al eerder een cursus paleografie hebben gevolgd maar hun bedrevenheid (deels) zijn kwijtgeraakt. De cursus paleografie vindt plaats op de vrijdagen: 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2021 en op 7 en 21 januari, 4 en 18 februari en 4 maart 2022 van 13.30-16.00 uur.

Opgave voor 28 september 2021 bij voorkeur via het contactformulier op www.ecal.nu of via info@ecal.nu of 0314-787078.