Tweehonderd nieuwe woningen in verschillende soorten voor uiteenlopende doelgroepen: dat is het plan voor de laatste twee percelen in de wijk de Rikker. Maandag 20 september ondertekende wethouder Inge klein Gunnewiek samen met Hans Jansen en Guus de Groot van De Rikker Winterswijk B.V. (een samenwerking tussen H. Jansen Groep en Van Omme & De Groot projectontwikkelaars en bouwers) de overeenkomst. Hiermee is de eerste stap gezet richting realisatie van de woonwijk. Van vrije kavels tot appartementen en seniorenwoningen: het plan speelt in op de verschillende woonwensen in de gemeente. Er liggen vooral kansen voor jonge gezinnen dankzij een groot aanbod nieuwe eengezinswoningen.

Er is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de plannen rond te krijgen. “We zetten alle zeilen bij om adequaat in te kunnen spelen op de krapte op de woningmarkt. Veel jongeren en senioren zijn druk op zoek naar een woning. Ik ben daarom heel erg blij dat we binnen afzienbare tijd tot overeenstemming zijn gekomen met De Rikker Winterswijk B.V.. Het is voor Winterswijk een groot en kwalitatief goed plan, met een mooie diversiteit aan woningen en een goede ontsluiting op de bestaande infrastructuur.” concludeert wethouder Inge klein Gunnewiek.