© Foto: RTV Ideaal

Begin 2024 vinden er de nodige werkzaamheden plaats aan de Goorseweg en Graaf Ottoweg in Lochem. Dit heeft te maken met de vervanging en verduurzaming van kabels en leidingen en de voorbereidende werkzaamheden voor de Reudinkbrug.

De verkeershinder vindt plaats op de Goorseweg ter hoogte van Friesland Campina. ”We werken met een halve rijbaanafzetting, waardoor het verkeer om en om mag passeren. Verkeer regelen we met verkeersregelaars” laat de gemeente Lochem weten. In deze week is ook het noordelijke fietspad (kant Friesland Campina) afgesloten. De omleiding voor fietsers loopt via bedrijventerrein Stijgoord.

Vanaf 15 januari tot en met februari 2024 vindt de afsluiting van de Graaf Ottoweg voor autoverkeer tussen rotonde Reudinkbrug en rotonde Albert Heijn plaats. Lochem uitrijden blijft mogelijk maar het autoverkeer dat Lochem inrijdt wordt omgeleid. Deze maatregel is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden van netbeheerders Liander en Vitens voor de Reudinkbrug.

Aan de Reudinkbrug hangen meerdere kabels en leidingen van Liander en Vitens. Voor de sloop en nieuwbouw van de brug maar deze moeten door de komst van de nieuwe brug verwijderd worden. Liander en Vitens maken gebruik van deze gelegenheid om hun netten voor te bereiden op de toekomst. Gezamenlijk boren de netbeheerders daarom nieuwe leidingen onder de Berkel door. Aan beide kanten van de Graaf Ottoweg vervangt Vitens tegelijkertijd waterleidingen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)