De inschrijving van de aanbesteding voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem) is gestart. Vier aannemers doen mee. Zij hebben tot het voorjaar van 2022 de gelegenheid om een offerte uit te brengen. Met daarin een ontwerp van de nieuwe provinciale weg in Lochem, de nieuwe stationsomgeving en de brug over het Twentekanaal. Voor de zomer van 2022 maakt de provincie  Gelderland de winnaar bekend en wordt ook het aanbiedingsontwerp openbaar.

Het ontwerp moet voldoen aan de vastgelegde eisen over de ruimtelijke kwaliteit, techniek en verkeer. In het voorjaar van 2022 moet de aanbieding binnen zijn bij de provincie.  De aannemers hebben dus 9 maanden de tijd om een offerte uit te brengen. Dat is heel gebruikelijk en nodig bij een omvangrijke en complexe opgave als deze.