In de grensregio zijn diverse Nederlandse bedrijven te vinden met werknemers die woonachtig zijn in Duitsland. Maar wat heeft het precies voor gevolgen als deze werknemers niet alleen in Nederland maar (ook) in Duitsland werken? Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer als vertegenwoordiger voor een Nederlands bedrijf werkt en in Duitsland producten of diensten verkoopt. Waar moeten werkgevers dan allemaal aan denken?

De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren hierover op donderdag 4 november een webinar. Nederlandse werkgevers kunnen op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van personeel uit Duitsland dat regelmatig in Duitsland werkt. Ze hebben ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Het webinar vindt in het Nederlands plaats en is gratis. Wie deel wil nemen, kan zich tot en met 3 november aanmelden door een e-mail te sturen naar: gip@mediamixx.eu. Op woensdag 17 november organiseren de GrensInfoPunten een webinar waarin de omgekeerde situatie behandeld wordt.