Wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst heeft afspraken geschonden in een inspraakprocedure rond woningbouw in Hoog-Keppel. Hij informeerde het college van burgemeester en wethouders bovendien onjuist, blijkt uit onderzoek door Omroep Gelderland. Tegen de wethouder is een klacht ingediend. Begin 2020 betrekt wethouder Buunk buurtbewoners en de dorpsraad Keppel en Eldrik bij de plannen voor nieuwbouw in Hoog-Keppel. Het leidt tot afspraken over onder meer maximale bouwhoogtes en het behoud van groen.

Wethouder Buunk heeft een aantal afspraken uit het inspraaktraject naast zich neergelegd. Toch meldt hij op 10 november 2020 aan het college dat de dorpsraad positief is over de uitkomst. Volgens wethouder Buunk zou het overdoen van de procedure niet in verhouding zijn. Alles is wat hem betreft zorgvuldig gebeurd. Toch trekt hij zich de kritiek op het inspraaktraject aan. Uit een rondgang van Omroep Gelderland langs betrokken buurtbewoners blijkt dat de gang van zaken het vertrouwen in het gemeentebestuur heeft aangetast.