De Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 van inwoners voor wonen en leven in de regio. 8RHK ambassadeurs heeft in 2021 (na 2017 met een 7,8 als cijfer) het Achterhoeks Woon- en Leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Bijna 15.000 Achterhoekers deden mee.

Uit de Achterhoek Monitor blijkt dat de Achterhoek een aantrekkelijk woon- en leefgebied heeft met een gelukkige en tevreden bevolking. Met de juiste gegevens in de nu aangevulde Woon- en Vastgoedmonitor kan de regio sturen op voldoende, aantrekkelijke woningen op de goede plek die aansluiten bij de behoefte van de veranderende bevolking. Voor eigen inwoners, nieuwkomers en mensen die na langere tijd weer terugkeren. Voor het eerst in jaren is de bevolking aan het groeien in de Achterhoek, waarbij ook meer jongeren komen en blijven.

De cijfers zijn gepresenteerd tijdens een woonconferentie op 15 september waar met ruim 175 aanwezigen het wonen van de toekomst in de Achterhoek werd bediscussieerd. De Achterhoekse thematafel Wonen & Vastgoed start nu met het uitwerken van alle ‘harde’ data uit het onderzoek en de belangrijke eerste conclusies van de woonconferentie tot een woonplan voor de regio.