De ontwikkeling van woningen in uitbreidingslocatie ‘De Tuit’ in Varsseveld gaat, na het definitief maken van het stedenbouwkundig plan, de volgende fase in.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft daarom besloten om belangrijke documenten voor het woningbouwplan De Tuit in Varsseveld openbaar te maken. Deze documenten omvatten het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontwerpbeschikking hogere geluidswaarden Vanaf 30 november 2023 liggen deze documenten voor iedereen ter inzage. Tijdens een periode van zes weken zijn de documenten in te zien en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het bestemmingsplan is een concrete uitwerking van het stedenbouwkundig plan en beoogt de ontwikkeling van De Tuit met 566 woningen. Meer dan 60 procent van deze woningen valt onder de categorie betaalbare woningen, waaronder sociale huurwoningen, middenhuurwoningen tot 1.000 euro, goedkope koopwoningen tot 250.000 euro en betaalbare koopwoningen tot 355.000 euro. Het college besloot voor de laatstgenoemde categorie woningen op 14 november de raad te vragen hiervoor in haar vergadering van 14 december een doelgroepenverordening betaalbare woningen vast te stellen.

© Foto: gemeente Oude IJsselstreek