© Foto: REGIO8

Maar liefst 35 sollicitanten hebben zich gemeld bij de commissaris van de Koning om de nieuwe burgemeester van de gemeente Bronckhorst te worden. De aanbeveling voor de opvolger van Marianne Besselink volgt eind oktober.

De vacature voor burgemeester van de plattelandsgemeente werd begin juni openbaar gezet, nadat er een profielschets werd vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen drie weken kwam er 35 aanmeldingen. “Onder de sollicitanten bevinden zich: 4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders, 1 (oud-)heemraad en 4 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 7 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of dienstverlening”, zo somt de Provincie Gelderland op. De jongste sollicitant is 41 jaar, de oudste is 66 jaar. Van de 35 zijn er elf vrouwelijk.

In augustus begint commissaris van de Koning Henri Lenferink aan de gesprekken met een aantal sollicitanten. Daarna worden de kandidaten besproken met de vertrouwenscommissie van de Bronckhorster raad. Deze commissie moet met een advies komen voor de raad, waarna een aanbeveling wordt gedaan bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester”, aldus Gelderland.

De vorige keer toen de vacature voor burgemeester van Bronckhorst op de markt kwam, waren er meer dan zestig aanmeldingen. Destijds werd Marianne Besselink gekozen nadat de functie vrij kwam door het overlijden van de geliefde burgervader Henk Aalderink. Toch spreekt een woordvoerder van de Provincie van een fors aantal: “35 is veel, afgelopen jaren zijn er nog niet zo veel sollicitanten geweest op een vacature in Gelderland.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8