© Foto: Google Streetview

Woensdag besloot Bronckhorst hun terrein aan de Kerkhoflaan in Vorden te verhuren aan het COA voor de bouw van een (tijdelijke) opvanglocatie. Het gaat om een opvang van maximaal 80 jongeren in de leeftijd 13 tot en met 17 jaar voor een periode van 10 jaar.

”De locatie in Vorden is ons inziens geschikt omdat deze eigendom is van de gemeente, op korte termijn beschikbaar is en niet beoogd is voor een andere ontwikkeling. De locatie voldoet ook aan de criteria van het COA” aldus een woordvoerder van de gemeente Bronckhorst. Zo is het terrein groot genoeg om 80 jonge vluchtelingen te huisvesten en is de locatie nabij het centrum met voorzieningen. De verwachting is dat de opvanglocatie kan openen in de tweede helft van 2025.

Het COA gaat de komende tijd een businesscase uitwerken en de gemeente gaat aan de slag met onder andere een omgevingsplan en vergunningstraject, waar we omwonenden graag nauw bij betrekken. Voor vluchtelingen is het belangrijk om een veilige plek in de Nederlandse samenleving te vinden. Bronckhorst en het COA bieden sinds enkele jaren in de wintermaanden al opvang aan 70 jongeren in De Betteld in Zelhem.

”Wij zoeken ruimhartig naar passende en humane huisvesting voor vluchtelingen, zodat zij een voorlopig thuis en een toekomstperspectief hebben. Tegelijkertijd begrijpen wij dat ons voornemen veel impact heeft op buurtbewoners en bespreken wij met hen hoe we de opvang zo goed mogelijk kunnen inpassen in hun omgeving. Ook is een zorgvuldige begeleiding en toezicht op de locatie straks belangrijk” aldus burgemeester Marja van der Tas. Om de opvanglocatie te kunnen realiseren, wil het COA een tijdelijke accommodatie bouwen op het perceel.