Het college van burgemeester en wethouders stelt maximaal € 10.000 co-financiering beschikbaar voor ondersteuning van winkeliers in de kernwinkelgebieden Aalten en Dinxperlo, die deelnemen aan de leergang ‘Toekomstgericht retailmanagement en leiderschap’ van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Winkeliers zien zich voor vele uitdagingen gesteld. Consumenten maken steeds meer gebruik van e-commerce en andere winkeltechnologie. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Tegelijkertijd is er de vraag naar meer beleving in winkelgebieden. De coronapandemie heeft dit allemaal nog eens versterkt. De leergang van de HAN bereidt deelnemers voor op een leven lang ontwikkelen. Met nieuwe kennis en vaardigheden, het activeren van professioneel leiderschap en het stimuleren van co-creatie en onderlinge samenwerking.