Een vijftal studenten van de Radboud Universiteit heeft onder leiding van universitair docent mevrouw dr J.J. Zurné een aantal persoonlijke plakboeken van voormalig burgemeester Jan Kneppelhout van Winterswijk bestudeerd.

Deze boeken bevatten naast vele krantenartikelen een groot aantal persoonlijke aantekeningen en notities alsmede talloze originele documenten. De boeken zijn enkele jaren geleden teruggevonden in het depot van de Museumfabriek van Vereniging Het Museum te Winterswijk.