© Foto: 8RHK (archief)

De Achterhoek is door minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen als 1 van de 10 pilotregio’s, waarin de overheid verder werkt aan de bevindingen uit het rapport Elke Regio Telt. Dit adviesrapport aan de regering dat inspeelt op de ongelijke verdeling tussen verschillende regio’s zorgde het afgelopen jaar voor veel reactie en is breed omarmd in de overheid.

Met de uitwerking op het rapport legt het Rijk de basis voor een langjarige aanpak om op duurzame wijze toe te werken naar vitale en leefbare regio’s. “Vorig jaar juni mocht ik in de Tweede Kamer al een reactie vanuit de Achterhoek leveren aan dit debat. Daar zei ik dat het niet alleen Den Haag is dat de regio’s moet helpen, maar andersom. En dat geloof ik nog steeds. Mooi dat we daar nu samen aan gaan werken” aldus Mark Boumans, voorzitter van 8RHK ambassadeurs.

Het rapport Elke Regio Telt is opgesteld door drie adviesraden en staat stil bij de aard en omvang van regionale verschillen en achterstanden. Doel van het rapport is om bij te dragen aan een nieuwe aanpak van regionale verschillen in brede welvaart, om daarmee Nederland als geheel sterker te maken. Drie aanbevelingen springen eruit: werk aan de investeringslogica, zorg voor langjarige structurele investeringen en versterk de onderlinge relaties.

De Achterhoek heeft voor de Regio Deal  ‘Hoger springen, krachtiger landen’ eerder deze maand een toekenning van 25 miljoen euro van het Rijk gekregen. Ook in de Regio Deal, die bestaat uit tijdelijke middelen, haalt de Achterhoek het in 2023 verschenen rapport ‘Elke regio telt!’ aan.