Het invoeren van een landelijk vuurwerkverbod krijgt niet volop steun vanuit de Achterhoek. Hoewel sommige burgemeesters zich op de vlakte houden geeft niemand aan uitgesproken voorstander te zijn van een verbod in heel Nederland, burgemeester Mark Boumans van Doetinchem staat er wel voor open.

“Wij zijn niet tegen een landelijk vuurwerkverbod”, aldus Boumans, die wel direct een kanttekening plaatst. “Mocht zo’n verbod er komen, dan vinden we het wel belangrijk dat de handhaving goed georganiseerd wordt.” Doetinchem kende in de Achterhoek de ‘kostbaarste’ jaarwisseling met een schadepost van meer dan zestigduizend euro. In de gemeente werden ruim 25 prullenbakken en verkeersborden vernield, ook zijn 22 straatkolken beschadigd door vuurwerk. Desondanks spreekt Boumans van een rustige nieuwjaarsnacht in Doetinchem. “Je zou bijna zeggen als vanouds”, aldus de burgemeester.

De Achterhoekse gemeenten geven zonder uitzondering aan dat de nieuwjaarsnacht rustig is verlopen. De politie en ziekenhuizen bevestigden dit beeld eerder al. Zo werd er in de nacht geen enkel vuurwerkslachtoffer naar de spoedeisende hulp in Doetinchem gebracht. Wel is er ook op meerdere andere plekken schade ontstaan door vuurwerk. Zo werden er in Berkelland acht afvalbakken in Neede, Eibergen en Borculo vernield. In Montferland zijn elf prullenbakken, zeventien verkeersborden, het dak van een ontmoetingsplek en twee straatkolken vernield.

Ondanks de vernielingen die elke jaarwisseling plaatsvinden, is de burgemeester van Berkelland tegen een landelijk vuurwerkverbod. “In Berkelland kennen we de traditie van een rustige jaarwisseling met beperkte schade”, aldus burgemeester Joost van Oostrum. “Er is dus geen aanleiding om op basis van die ervaring een landelijk vuurwerkverbod te bepleiten.” Die visie deelt de Aaltense burgemeester Anton Stapelkamp: “Vanuit openbare orde en veiligheid in Aalten is een verdere beperking niet nodig.”

In een landelijk gebied waar agenten al schaars zijn, voorziet ook burgemeester Harry de Vries van Montferland op het gebied van handhaving problemen: “Een landelijk vuurwerkverbod zal niet leiden tot minder agressie met oud en nieuw. Mij lijkt het goed als er ingezet gaat worden op de bestrijding van het illegale vuurwerk in internationaal verband.” Grensoverschrijdend denken vindt Boumans (Doetinchem) een absolute voorwaarde bij een verbod: “Er moet op Europees niveau dan goede afstemming plaatsvinden. Anders blijft er bijvoorbeeld via Duitsland veel vuurwerk binnenkomen.”

Landelijk gezien spraken onder meer burgemeesters Bruls (Nijmegen) en Halsema (Amsterdam) zich uit voor een vuurwerkverbod. In hun gemeenten gold rond de jaarwisseling al een lokaal verbod. Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk spreekt zich niet uit voor of tegen een verbod, maar ‘is van mening dat een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling alleen werkt als er één landelijke lijn wordt getrokken’. Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, geeft aan de richtlijn te volgen als er een landelijk verbod komt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8