Het azc in Winterswijk breidt tóch uit met 100 plaatsen naar 500 bewoners, hoewel de buurt was toegezegd dat het bij 400 asielzoekers zou blijven. “Maar de nood is hoog, we willen niet dat die mensen ergens in een sporthal komen te liggen”, aldus wethouder Henk Jan Tannemaat.

De buurtbewoners zijn woensdagavond via een brief op de hoogte gebracht, nadat daarvoor was gesproken met een afvaardiging van de buurt, die rondom het azc is gesitueerd.

Het college van Winterswijk is pas overstag gegaan na ruggenspraak met alle fractievoorzitters van de politieke partijen en nadat het COA alle voorwaarden inwilligde. “Het is voor één jaar en er komt een beter contact met de buurt, dat is in de overeenkomst vastgelegd”, zegt Tannemaat.