In het gebied rondom de Baakse Beek tussen Ruurlo, Groenlo en de Mariënvelde komen mogelijk windturbines. De gemeenteraad van Berkelland heeft het gebied als zoeklocatie aangewezen, zo schijft Omroep Gelderland. Alle andere zoekgebieden in de gemeente worden uitgesloten. Berkelland neemt dit besluit omdat ze zelf de regie willen behouden. Samen met buurgemeente Oost Gelre moet gekeken worden wat er mogelijk is om grote windturbines als clusteropstelling mogelijk te maken. Participatie van inwoners is daarbij noodzakelijk. Wel moeten eerst duidelijk zijn wat de effecten op de volksgezondheid zijn, voor er een schop de grond in gaat.

Tijdens de raadsvergadering dinsdag spreken vier inwoners de gemeenteraadsleden toe. Zo smeekt Gilbert Heutinck namens alle Berkellandse kleine kernen en buurtschappen de politiek om regie te nemen. “We staan inmiddels als inwoners lijnrecht tegenover elkaar. Ons dierbare naoberschap is in het geding”. In Berkelland is al een tijd een discussie over de energietransitie. Met name de mogelijke komst van windmolens is een heikel punt. Vorig jaar ontstond het plan om bij Avinkstuw in Neede windturbines te plaatsen. De bevolking kwam in verzet.

Foto: Omroep Gelderland